CHOUNAN COFFEE BOWL

โชนัน มาแหวก จัดเมนูกาแฟจานด่วน CHOUNAN COFFEE BOWL ข้าว/อูด้ง

หมีพาชิม โชนัน มาแหวก จัดเมนูกาแฟจานด่วน CHOUNAN COFFEE BOWL ข้าวอะไรใส่กาแฟ เมนูพิเศษที่มีให้เลือกทั้งข้าว และอูด้ง มีขายแค่เดือนมีนาคม 2561 นี้เท่านั้นนะ มาชิมกัน