Grand China Hotel Bangkok

SkyView360° Grand China Hotel Bangkok ทำเลทองของการชมพระอาทิตย์ตกดิน

SkyView360° ห้องอาหารลอยฟ้า เก้าอี้หมุนชมวิวรอบกรุง 360 องศา ที่โรงแรม Grand China Hotel Bangkok ทำเลทองของการชมพระอาทิตย์ตกดิน