วัน: 11 ตุลาคม 2023

สานสัมพันธ์ ไทย-รัสเซีย นิทรรศการ “เครมลินเมืองมอสโก-หัวใจของประเทศรัสเซีย”

“สถานทูตรัสเซีย” จับมือ “ไอคอนสยาม” สานสัมพันธ์ ไทย-รัสเซีย จัดนิทรรศการ “เครมลินเมืองมอสโก-หัวใจของประเทศรัสเซีย” ถึง 30 ต.ค.นี้