วัน: 19 มีนาคม 2024

พาลูกวิ่งดะ Obstacle On The Beach 2024 ปลูกหัวใจสีเขียวต่อทะเลไทย

ครอบครัว ฮีโร่จิ๋ว เสร็จสิ้นภารกิจ ตะลุยฝ่าด่านอุปสรรค สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก กับการกู้โลก ช่วยเหลือเพื่อนสัตว์น้ำทะเลไทย ในงาน พาลูกวิ่งดะ Obstacle On The Beach 2024